Per Lídia Figueras/ @lidialobo  Productora a La Perla29.   “La creativitat no és una qualitat de la qual estiguin dotats particularment els...
Subir

La naturalesa polièdrica de la creativitat

Per Lídia Figueras/ @lidialobo  Productora a La Perla29.

 

“La creativitat no és una qualitat de la qual estiguin dotats particularment els artistes i altres individus, sinó una actitud que pot posseir cada persona”. Eric Fromm.

 

La producció s’entén, normalment, com una figura que calcula costos, fa pressupostos, procura beneficis, ens diu què cobrem i quants dies treballem, que, en general, organitza tot el procés creatiu i, en definitiva, aparentment, no té res a veure amb el treball artístic que envolta l’àmbit de la cultura. Tots els productors hauríem de reivindicar el valor de la nostra creativitat.

 

El productor requereix d’una capacitat d’escolta transversal a totes les peces artístiques que configuren l’encreuament que acabarà sent un espectacle. Aquesta escolta s’inicia amb el coneixement essencial de totes les matèries que possiblement formaran part del projecte artístic: text, tècnica, so, il·luminació, vídeo, vestuari… Cal curiositat per entendre-les i per comprendre la manera en que, possiblement, s’aniran desenvolupant.

 

L’aptitud del productor d’entendre la voluntat que tenen tant el director con els dissenyadors o els actors facilita la perspectiva global amb la qual haurà de treballar i generar l’esmentada organització.

 

Tanmateix, sovint, per poder dur a terme allò que s’està pensant, cal qüestionar i posar en dubte algunes premisses i aportar possibles solucions. El productor ha de debatre, doncs, amb les línies de creació per fer que totes les idees puguin realitzar-se, certament contemplant esforços i costos, però també cercant la millor fórmula: aquella que permeti experimentar, construir, equivocar-se i dubtar, buscant que la creació es mantingui viva fins al final.

 

“La creativitat requereix el valor de desprendre’s de les certeses”. Erich Fromm.

 

Un cop s’arrenca cal seguir escoltant, entenent i coneixent el procés. És a partir d’aquest moment on la producció ha de poder seguir observant a vista d’àliga tot el projecte i ajudar a la resolució de possibles imprevistos o canvis de rumb de les propostes artístiques. Ha d’entendre que està treballant amb un equip de creadors, amb les seves peculiaritats tècniques i humanes, i aportar les eines necessàries per l’execució de totes les propostes.

 

La dificultat que comporta estar a la disposició de tot un equip artístic i de les seves idees, et fa partícip i interventor de les mateixes. Podem afirmar, doncs, que la producció necessita inventiva, imaginació i originalitat.

 

L’organització d’un projecte no és quelcom estàtic, ni calculable, ni posseeix una fórmula. Construïm a partir d’unes idees inicials sabent-les en constant transformació. Ens predisposem a l’evolució natural de l’art i intentem reformular l’ordre del projecte subordinats a l’escolta de les seves necessitats.

 

La producció, igual que la resta de persones que treballen dins d’un procés artístic, és creativa. I efectiva pel mateix motiu.

 

“Fer d’allò simple quelcom complicat és el més normal. Fer d’allò complicat quelcom increïblement fàcil, això és creativitat.” Charles Mingus

No hi ha comentaris

Publicar un comentario